تالار زبانشناس

کاربرد زمان در خلاصه داستان

وقتی کل داستان یا خلاصه داستان ۲ دقیقه ای را بازگو می کند چرا جملات را در زمان حال ساده بیان می کند. مگر نه اینکه نقل یک داستان باید در زمان گذشته باشد؟


این تاپیک مربوط به « مرد چاق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « مرد چاق »