تالار زبانشناس

اشکال گرامر

به موفقیت هایش ادا میدهد چگونه این ساختارHe continued to be very successfuls

این ساختارbeبهلاوه صفت کجا کاربرد داره و در معنی به چه صورته


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حمله موجودات فضایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »