تالار زبانشناس

معنی approximate

It seems reasonable, obviously, that foreign language learning should approximate first language learning.


این تاپیک مربوط به « تی پی آر و اول شنیدن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « تی پی آر و اول شنیدن »

1 Likes

سلام معنی کلمه approximate = تقریبی و معنی کامل جمله =بدیهی است که یادگیری زبان خارجی باید تقریبی یادگیری زبان اول را منطقی بنظر برسد.

3 Likes