تالار زبانشناس

Everybody looked at him

معنای دقیق این جمله مگه اینطور نمیشه، همه بهش نگاه کردند؟ پس چرا نگاه می کردن ترجمه شده؟


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قلب سالم »

1 Likes

سلام
بله با توجه به ed_ گرفتن فعل مربوط به زمان گذشتست .

3 Likes

خب اگه بخواییم بگیم نگاه می کردند چجور باید گفته شه؟

1 Likes

They were looking at

ماضی استمراری

2 Likes

خب همکاران خودتون اونجوری ترجمه کردند. فعل ماضی ساده رو ماضی استمراری ترجمه کردند. اگه نکته ای هست بدونیم