تالار زبانشناس

درس «توده های مرتعش زنبور»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس توده های مرتعش زنبور ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «توده‌های مرتعش زنبور» مراجعه بفرمایید.

1 Likes