تالار زبانشناس

اشتباه در معنی فارسی

قسمت (the very next day) در متن (فردای آن روز) ترجمه شده ولی به نظر من (یه روزی بعد از گذشت یه مدت زمانی) منظور نویسنده است.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

ببینید این به معنی the next day است با این تفاوت که تاکید آن بیشتر هست

1 Likes