تالار زبانشناس

سوال . چرا قید زمان این گونه است ؟

1= the next day
2= in the morning
در اینجا در دو قید زمان . اولی ،اول the اومده بعد قید و دومی اول قید اومده بعد the که من فکر میکنم دومی درسته.؟
درسته ؟؟؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

ببینید برای انتخاب کلمات (فعل، حرف اضافه و اشاره و…) ترتیب خاصی هست.
ضمن اینکه دقت داشته باشید the برای اشاره به یک چیز مشخص استفاده میشه.
در مثال اول اون چیز مشخصمون “روز بعد” هست و در دوم اون چیز مشخص “صبح” هست

3 Likes

مثلا = (the good book )
اینجا من فکر میکنم که کتاب خاص شده با the و ما صفت هم داریم و ترتیبش این گونه است .
ولی طبق نظر شما این گونه میشه که good book با the خاص شده و the برای مشخص کردن و خاص کردن یک اسم است
من فکر کنم ابن گونه باشد ‌
نظر شما؟؟؟؟

1 Likes

ببینید الان این دو تا چیزی ک گفتید فرقی ندارن
اینجا کتاب خاص شده
کتاب خوب
داره اشاره میکنه به یک کتاب خوب
توی مثال اولتون هم تقریبا همچین اتفاقی افتاده (تقریبا) : روز بعد

1 Likes

اکر ما بخواهیم یک اسم مانند( کتاب) را خاص کنیم و یک صفت بع نام( قرمز*) داریم . در انگلیسی چگونه میشود؟
The red book
ابن گونه میشود
حالا به نظر من کتاب خاص شده نه کتاب قرمز چون کاربرد the خاص کردن و مشخص کردن اسم است
نه اسم و صفت یا …
نظر شما؟

1 Likes

ببینید کتاب قرمز همش یک شئ هست دیگه
یک کتاب قرمز دارید و دارید بهش اشاره میکنید
این طور نیست؟

مثلا three red books
اینجا three عدد اصلی است و عدد اصلی هم کاربردش گفتن تعداد اسم هست . فک کنم .
حالا با توجه به تعریف اینجا three تعداد کتاب را میگه و تعدد کتاب قرمز رو نمیگه
کتاب قرمز یک ترکیب وصفی است نه یک…
و red هم اینجا صفته و ویژگی کتاب را میگه که
حالا ترتیبشان در انگلیسی این طوری است
اگر عدد ، اسم ، و صفت داشته باشیم = اسم + صفت + عدد
حالا جریان the هم همینطور است
؟؟؟؟؟؟،،،

1 Likes

کتاب. قرمز یک ترکیب وصفی است . و برای اشاره به ان نمیتوانیم کاری کنیم
چون ما فقط میتوانیم به اسم اشاره کنیم (خاص کنیم)
نه یک ترکیب وصفی

1 Likes

اینجا دقیقا داره تعداد کتابای قرمزو میگه دیگه :neutral_face:
Three red books = سه تا کتاب قرمز

ضمن اینکه من یچیزی الان توجهمو جلب کرد
نام تاپیکتون
پرسیدین چرا قید زمان اینگونه است
که خب فکر میکنم اصلا اینجور سوال ها رو نمیشه پرسید چون نمیشه بهشون یک پاسخ علمی داد
چون این زبان انگلیسی و من و شما یا کس دیگه‌ای تعریفش نکرده و به مرور زمان و در طی سال ها شکل گرفته
قوانین مشخصی نداره و ما داریم بر اساس یک سری توافق صحبت میکنیم

به نظر من داره تعداد. کتاب رو میگه نه کتاب قرمز رو چون کار عدد گفتن تعداد اسم است نه ترکیبی مثلا ترکیب وصفی که اینجا هست
؟؟؟؟؟؟؟؟

1 Likes

مثلا همه مردم میشه= all people
خب اگر بخواهیم همه مردم را خاص کنیم نمیشه چون میشه
The all people که اشتباهه چون من اینطوری ندیدم
ولی اگر بخواهیم مردم را خاص کنیم میشه . =all the people
درسته؟؟ فهمیدید؟؟؟؟؟

1 Likes

میشه لطف کنید برا three red books هم از همین قانون استفاده کنید؟ :expressionless:

ضمناً the برای صفت های عالی هم استفاده میشه…

همچنین the برای اشاره به یک گروه هم استفاده میشه
که all the people هم داره از همین قانون تبعیت میکنه

اون اصلا کاربردش فرق داره the کلی کاربرد داره

1 Likes

گروه همون اسمه
مثلا مردم = یک اسم است
حالا اسم میتونه حالت گروهی و جمعی داشته باشه یا اصلا جمع باشد یا اسم میتونه مفرد با شه

1 Likes

درسته ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌

پس حرف من رو لطفا بگوئید درسته یا غلط،

حرف شما ک درسته
فقط in قیده؟؟