تالار زبانشناس

Dang and blast

Dang and blast!’ said Boggis. ‘Whose rotten idea was this?’

dang and blast معنیش چی میشه؟ :confused:

2 Likes

گویا یک چیزی هستش تو مایه های “oh man” یا “darn” و همچین چیزایی

2 Likes

تو کتاب آقای روباه شگفت انگیز بارها استفاده شده، درسته حق با شماست ترجمه حدودیش همین میشه ولی ترجمه دقیق تر از این اصطلاح و اینکه کجاها و به چه منظور استفاده میشه کنجکاوم کرده

1 Likes

من خودمم از یه نیتیو اینو پرسیدم و متن رو هم براش فرستادم
گفتش که من تا حالا همچین چیزی نشنیدم ولی با توجه به متن معانی‌ای مثل همون اوه من و اینا داره

2 Likes

ممنون بابت پیگیری
پس اصطلاح معروف و چندان کاربردی نیست میشه از کنارش گذشت

1 Likes

خواهش میکنم :pray:
ارع مثل اینکه

2 Likes