تالار زبانشناس

ترجمه درست کدومه؟

سلام
ترجمه درست متن برجسته ایا میشه “نه برای شرکت در نقشه های خطرناک بیشتر” یا ایا میشه" نه برای شرکت در نقشه های خظرناک تر"؟ از نرم افزار ترجمه استفاده کردم برای فهم بهتر متن ولی مطمئن نبودم که درست باشه.

I washed up on these shores after finally escaping from prison, where I had disguised myself as a young man for years! I’ve stayed here for my own safety, not to participate in more dangerous schemes!

2 Likes

احتمالا دومی‌‌. ‌‌‌‌‌

3 Likes

ممنون برای راهنمایی.

2 Likes

سلام دوست عزیز مث درسا خانم منم میگم دومی درسته

3 Likes

بله به نظر منم دومی درست هست خانم

3 Likes