تالار زبانشناس

سلام معنی و نقش back اینجا چیه؟

Aron believes that Leo saved his life back in 2003


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

برای تأکید بر اینکه این اتفاق مدتی در گذشته اتفاق افتاده است ، می گویید “back in XXXX”. در غیر این صورت هیچ تفاوتی در معنی وجود ندارد

2 Likes