معنی و ساختار جمله ی زیر را متوجه نمیشم

Most people seeking admission contact more than one medical school؟


این تاپیک مربوط به درس« How people become medical doctors in US » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی از طریق اخبار » فصل: « قسمت ۲ »

2 پسندیده

سلام.
بیشتر مردمی که به دنبال پذیرش/قبولی هستند، با بیش از یک دانشکده ی پزشکی تماس/ارتباط برقرار میکنند

کاملش این بوده
Most people who are seeking admission…

که خیلی معموله در جاهایی که امکانپذیره فقط present particple آورده بشه و اون who areحذف بشه

4 پسندیده