معنی این بخش عبارت در فیلم

معنی its a neat learning about submarines?

1 پسندیده

سلام دوست خوبم
فکر کنم ترجمه اش این باشه
«این یک یادگیری دقیق در مورد زیردریایی‌ها است»

1 پسندیده