قبل از کلمه college

Mark,s parents want him to go to college
چرا قبل از college هیچی نیومده ؟آیا اسم مفرد نیست ؟


این تاپیک مربوط به « ۸ - بازی بزرگ مارک » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی را از طریق شنیدن بیاموز » : « سطح اول »

3 پسندیده

سلام دوست خوب
بدلیل اینکه کالج خاصی مد نظر نیست ، و بطور کلی عنوان شده نیاز به حرف تعریفی ندارد

2 پسندیده