تالار زبانشناس

سوال The very next day

the very next day اصطلاحه یا اینکه با قانون گرامری ساخته شده

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

اینجا توضیحاتی دادم

6 Likes

مثل اصطلاح"اَد"میمونه تو فارسی😁
مثلا میگیم فلان شد بعد اد زدو این اتفاق افتاد…اد اینطوری شد…اد اونطوری شد…
همچین حالی…
میگه اد زد و همین فرداش مثلا فلان شد…