تالار زبانشناس

Duper چیه معنای

سلام دوستان
معنای duper

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

1 Likes

تا اونجایی که یادم میاد میگه super duper. فکر کنم شاید یچیزی تو مایه های پول مول، کار مار، و … خودمون باشه.

4 Likes

سعی کنید موقع پرسش کلمه، متن را هم بیاورید.

Adjective: super-duper
comparative: more super-duper
superlative: most super-duper

meaning
Very excellent
truly great

عالی، معرکه، بزرگ

8 Likes

Super duperyبود.ایول