کاربرد doوdoesو isوare؟؟

چه وقتایی از doوdoesاستفاده میکنند و چه وقتهایی از افعال توبی برای سوالی کردن؟؟

3 پسندیده

این لینکها رو ببینین دوست خوبم

7 پسندیده

خیلی ممنونم
کامل بود

3 پسندیده