فعل آینده ll' یا کلمه‌ی oh

سلام، در انگلیسی قدرت، بخش قدرت خواندن، قسمت دیدگاه، توی تایم هشت و بیست و چهار دقیقه، برای فعل آینده راوی ll’ را تلفظ میکند یا oh ؟


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت خواندن »

2 پسندیده

سلام
راوی میگوید ll’ ولی اشتباه نوشتن oh