تالار زبانشناس

تفاوت a و an

ببخشید چرا توی این جمله از حرف an استفاده شده؟ با این که حرف بعدش جزء حروف صدا دار نیست

Kevin found an mp3 player that he liked.

2 Likes

سلام وقت بخیر.
مساله حرف نیست‌، مساله صدایی هست که شنیده میشه.
اول mp3, صدای که ما می‌شنویم اِم هست، یعنی اِ، می‌خونیم اِم پی تری، چون این کلمه مخفف هست و از حروف تشکیل شده.
مثلا میگیم a student, ولی میگیم an SRM system

6 Likes

بازم ممنون عزیزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1 Likes

تشکر از شما شقایق خانم

1 Likes