تالار زبانشناس

Describe someone that you know who matches the descriptions above

سلام
در تمرین زیر اون قسمت pair work که می گه describe someone that you know who matches the descriptions above آیا ترجمه درستش این می شه که “کسی رو توصیف کنید که می دانید ویژگی های بالا رو داره” یا می گه “کسی که می شناسید و ویژگیهای بالا رو داره رو توصیف کنید”؟

2 Likes

سلام وقت بخیر.
ترجمه ی دومتون درسته

4 Likes