تالار زبانشناس

ترتیب قسمتهای جمله

Will you tell me who you are?

  • چرا در این جمله گفته شده who you are و نگفته who are you?
1 Likes

سلام
عبارت who are you به عنوان یه جمله ی مستقل به کار می ره برای اینکه از یه غریبه بخوایم اسمشو بگه و مخاطب هم جواب رو با گفتن اسمش شروع می کنه اما عبارت who you are به عنوان یه جمله ی مستقل به کار نمی ره بلکه خودش بخشی از یه جمله ی دیگست. مثلا Tell me who you are و مخاطب هم اینجا برای پاسخ با یه تاریخچه ی مختصر از زندگیش، شغلش و… شروع می کنه نه با اسمش. البته این نوع درخواست زیاد رایج نیست و بیشتر عبارتِ Tell me about yourself رایجه.

4 Likes

Very good
Thanks a lot
:rose::rose::rose::rose:

1 Likes