تالار زبانشناس

ترجمه این جمله چیست

When we hit the tunnel, all the sound got scooped up into a vacuum, and it was replaced by a song on the tape player. A beautiful song called “Landslide

ممنون میشم ترجمه کنید


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 08 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « مزایای گوشه‌گیر بودن »