تالار زبانشناس

معنیsticks out چیه

So, teeth again, tongue sticks out


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « تلفظ انگلیسی - بدون تلاش » فصل: « تلفظ TH »

2 Likes

سلام. یعنی بیرون میاد، میزنه بیرون.

3 Likes