تالار زبانشناس

درس «نجات یک زن توسط خرس»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس نجات یک زن توسط خرس ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «نجات زنی توسط خرس» مراجعه بفرمایید.

1 Likes