ارزیابی دوره «انگلیسی قدرت» (Power English)

ارزیابی دوره «انگلیسی قدرت» (Power English)
none 4.7 505

خوب بود مرسی

تو عمرم هیچوقت اینقدر از زبان لذت نبرده بودم، ممنون از آقای ای جی هوگ و تیم زبانشناس.:rose:

perfect
Thanks :heartbeat: