ترجمه فعل come با حرف اضافهby

چرا در جمله زیر فعل came با حرف اضافهby آمده است
Then Ashley’s grandmother came by,


این تاپیک مربوط به داستان« موهای بافته شده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « کتاب های رابرت مانچ »

اینکه برای دیدار کسی یه بازدید کوتاه از جایی داشته باشی میشه come by یجورایی به معنی اینه که بیای به جایی برای سر زدن به کسی

2 پسندیده