تفاوت to kill و killing

سلام
تفاوت دو جمله
To kill someone
Killing some one
چیه؟!
من واااقعا نمیتونم تفاوت مصدر باto و با ing بفهمم. گیج شدم. کجا از کدوم استفاده میشه؟!

1 پسندیده

یکسری فرق های خیلی جزئی دارن

اگر فعل بعد از حروف اضافه استفاده شود باید آن فعل به صورت ing دار (Gerund) باشد (به غیر از یک استثناء).

۲- اگر فعل در اول جمله و به عنوان فاعل جمله مورد استفاده قرار بگیرد باید به صورت فعل ing دار باشد (البته در صورتی که جمله امری نباشد).

۳- اگر فعل در نقش مفعول جمله استفاده شود می تواند هم به صورت فعل ing دار و هم به صورت مصدر با to باشد.

۴- اگر فعل پس از صفت استفاده شود، در بیشتر موارد باید به صورت مصدر با to باشد.

۵- اگر فعل پس از مفعول شخصی در جمله استفاده شود، باید به صورت مصدر با to باشد.

و بعد از فعل هایی مثل
Can’t _ mind
فقط
Ing
میاد

2 پسندیده

یک دنیا ممنون از توضیحات کامل و جامع تون. :rose: