تالار زبانشناس

فعل ها و واژگان دارای پسوند

بسیاری از فعل های این درس دارای پسوند هستند اما امکان اضافه کردن آنها در لایتنر وجود ندارد مثال mind out چگونه می توان این کلمات را در لایتنر اضافه کرد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Mind the Gap!» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۴»)

سلام، این یکی از مشکلات برنامه اس.
من خودم تو قسمت ترجمه، عبارت کامل رو با معنی تایپ میکنم تا وقت مرور بشه فهمید کل عبارت چیه.

2 Likes