معنی کلمه ی even

ببخشید even توی این پاراگراف چه معنی میده؟

Carpooling can save commuters time and money, but perhaps even more important, it is good for the environment.

2 پسندیده

سلام در اینجا به معنای حتی میباشد.البته معنی دیگر ان زوج میباشد

4 پسندیده

ممنونم :rose:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1 پسندیده