تالار زبانشناس

مفهوم Take the power away

مفهوم این اصطاح چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

برای راهنمایی دقیق تر
جمله یا‌ پاراگراف مربوطه رو هم قرار بدین

.Take the power away from expriences

1 Likes

قدرت رو از تجربه دور کنید.منظورش اینه که سعی کنید قدرت رو تجربیات منفی قبلی خودتون نسبت به انگلیسی دور کنید یعنی اونها رو ضعیف کنید

3 Likes