این جمله you gotta مخفف چیه ؟؟

You gotta control your face.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر عواطف ۱ »

2 پسندیده

قبلا پرسیده شده دوست عزیز

5 پسندیده