تالار زبانشناس

ترجمه tip the pan

کسی میدونه معنی جمله چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Pancake Day» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

یک ور کردن ماهیتابه
کج کردن ماهیتابه