کلمه things مفهومش چیه

کلمه things یعنی چی اینجا

The hermit told the knight about the awful things that were happening there


این تاپیک مربوط به داستان« جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

سلام اینجا awful things یعنی چیزها یا اتفاقات ناخوشایند
Thing معمولا معنی چیز یا چیزی میده ولی در ترجمه
باید به جمله توجه کرد

6 پسندیده