تالار زبانشناس

کمک در ترجمه

they made a long detour…
معنی این جمله رو کسی میداند

======================
این تاپیک مربوط به درس «Painting the Forth Bridge» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

2 Likes

آنها یک مسیر طولانی را برای دور زدن طی کردند (تا به یک دور برگردان برسند)
Screenshot_20170903-123706

2 Likes