صدای خواننده داستانها

اصل صدای خواننده داستانها با چه سرعتی هست؟


این تاپیک مربوط به داستان« جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

این سرعت اصلی هست دوست خوبم

4 پسندیده