چالش؛ یک کلمه پرکاربرد بگید که کمتر شنیده شده؟!

سلام
رفقا
برای گسترش دایره لغات یک کلمه کاربرد بگید که کمتر شنیدیم
یا این که یک کلمه پرکاربرد بگید دارای چند معنای پرکاربرد است ؟ مثلا مثل کلمه « شیر» در فارسی!!
پیشاپیش ممنون از مشارکت شما
:blossom::tulip::hibiscus::bouquet::smiling_face_with_three_hearts::blossom::tulip::hibiscus::bouquet::smiling_face_with_three_hearts:

5 پسندیده