تالار زبانشناس

Learn english with Papa teach me

Hi everybody. Could you pls explain this sentence?

The bit where the thing happens and the guy comes in and then deliver then


این تاپیک مربوط به درس« پنج اصطلاح انگلیسی که باید بدانید! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « Learn English with Papa teach me » سرفصل: « واژگان انگلیسی »

5 Likes

کمی که اتفاق می افتد و مرد وارد می شود و سپس تحویل می دهد
معنی این جمله :bouquet:

4 Likes