تالار زبانشناس

در این جمله چرا does استفاده شده isنمیشه ؟

Does Dustin have free time in the winter?


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 2 - داستین می‌خواهد به تعطیلات برود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

سلام🌺

جمله ی اصلی :
Dustin has time off in the winter
هستش و has به معنی “داشتن” فعل اصلی جمله هست و برای سوالی کردن این جملات ازdoes به همراه شکل ساده فعل که در اینجا have هستش استفاده میکنیم.

5 Likes