تالار زبانشناس

سوال در مورد ترجمه این متن

Take my chest up to my room

.’ خوب! من اینجا خواهم ماند می توانید مرا کاپیتان صدا کنید. صندوقچه ام را به اتاقم در طبقه ی بالا میبرم

معنی این جمله رو اینطور معنی کردین

Take my chest up to my room.’

صندوقچه ام را به اتاقم در طبقه ی بالا میبرم.
این جمله حالت دستوری نداره
یعنی تو بیار


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « جزیره گنج »

6 Likes