تالار زبانشناس

چرا در این جمله has تلفظ نمیشه؟

در جمله ی زیر

It has been a pleasure, we’ll speak soon

موقع تلفظ اینجوری شنیده میشه…

It been a pleasure, we’ll speak soon

چرا؟


این تاپیک مربوط به درس« خداحافظی کردن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « عبارات رایج انگلیسی »

4 Likes

به صورت مخفف تلفظ میشه
It’s been a …

6 Likes