دلیل استفاده از ing فرم در فعل starting

در جمله زیر چرا از ing در فعل start استفاده شده

Do this perhaps two times a day, starting with the main story and reading.

من فکر میکنم این درست تره

Do this perhaps two times a day, start with the main story and reading.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی - مقدمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر دوره‌ی انگلیسی قدرت »

3 پسندیده