تالار زبانشناس

کیف مهارت؟

ببخشید وقتتون بخیر
معنی عبارت In that little silk purse چیه؟
اگر میتونید و کمک کنید ممنون میشم


این تاپیک مربوط به بخش« 1بخش » در نرم‌افزار «زوم» است. : « پدرخوانده »

5 Likes

میشه در آن کیف کوچک ابریشمی، silkبه معنای ابریشم هست دوست عزیز

5 Likes

بله متوجه شدم با skill جابه جا گرفته بودم😂. ممنونم!

2 Likes

بله حدس زدم :face_with_hand_over_mouth:،خواهش میکنم

1 Likes