تالار زبانشناس

Hami melon ینی چه؟

معنای واژه ی بالا چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Fruit by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۶»)

از ایناس که من خیلی دوست دارم. :yum:
melon

2 Likes