تالار زبانشناس

درس «معلم ناجی مدرسه»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس معلم ناجی مدرسه ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «معلم با یک بغل کردن ساده مانع تیراندازی جمعی می شود» مراجعه بفرمایید.

1 Likes