ساختار was just being friendly چی هستش؟

در عبارت he was just being friendly چرا از عبارت he was friendly استفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی »

درود بر شما
اگه به تفاوت معنی دو جمله نگاه کنید علتش رو متوجه میشید⚘

He was just being friendly.
او تازه داشت صمیمی میشد

He was friendly.
او صمیمی بود

1 پسندیده