معنی کلمه whit

سلام کلمهwhitدر این متن به چه معنی هستش،و کاربردش در این متن چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

متن هم بذارید.به روش کپی پیست

1 پسندیده