تالار زبانشناس

جا افتادن حرف اضافه at در to make it right

فقط خواستم اطلاع بدم :wink:

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes