تالار زبانشناس

زمان جمله‌ لطفا توضیح دهید

This will be followed by questions


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 16- جین شغل جدید می‌خواهد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سلام وقت بخیر.

1 Likes