سلام منظور از they're on چیه

I see the, the ticket checkers, for lack of a better word… Joe: Oh, yeah. Yeah, yeah, I know who you’re talkin’ about.

Kristin: People who are always checking for passes…

Joe: Right.

Kristin: …they’re on and I thought


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « جریمه در قطار »

1 پسندیده

یعنی آنها سوار شدند. ماموران چک کردن بلیط که خط قبل در موردشون حرف زده. مگه سوار شدن، الان دیگه توی قطارن. برای سوار و توی قطار بودن از on استفاده میشه

2 پسندیده