تالار زبانشناس

سلاممنظور . I still got the citation چیه

Let me guess. I’m gonna go out on a limb here and say that she still gave you the ticket.

Kristin: Yes. I still got the citation


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « جریمه در قطار »

1 Likes

سلام وقت بخیر.
در اینجا یعنی برگه جریمه.

2 Likes