معنی won't چیست؟

معنی won’t چیه؟ کجاها won’t کاربرد داره؟

میشه شما کامل won’t در جمله پایین رو بگید؟ و اینکه چه معنی میده؟

If you won’t fight him, I will!"


این تاپیک مربوط به داستان «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

2 پسندیده

عبارت won’t مخفف will not یا حالت منفی will هست.

این عبارت برای زمان آینده کاربرد داره یعنی اگر "نجنگی باهاش"، من میجنگم.

3 پسندیده